ELEKTRO-TEKNİK ZABİTİ VE TAYFASI OLMA KOŞULLARI

1. Elektro-teknik zabiti : 750 kW ve üstü ana makine ile yürütülen gemilerde elektro-teknik zabiti olmak için,

 1. Onsekiz yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olmak,
 2. İdarenin öngördüğü elektro-teknik zabitliği sınavında başarılı olmak,
 3. Dört yıllık fakültelerin mekatronik mühendisliği veya kontrol ve otomasyon mühendisliği veyahut
 4. iki yıllık meslek yüksekokullarının mekatronik veya kontrol ve otomasyon teknolojisi bölümü mezunu veyahut

  Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri ve çok programlı liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı mekatronik dalı veya endüstriyel kontrol dalı veyahut elektrik-elektronik teknolojisi alanı mekatronik dalı veya otomasyon sistemleri dalı, denizcilik Anadolu teknik ve denizcilik Anadolu meslek liselerinin denizcilik alanı gemi otomasyonu dalı mezunu olmak şartıyla;

  sözleşmenin öngördüğü A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek (40 gün) ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam oniki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak veya,

 5. 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı zabitan olarak otuz aylık deniz hizmeti ve onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde altı ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitimini tamamlamak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek,
 6. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu elektronik programı makina elektronik dalı mezunu olup beş yılı ilgili branşında deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek şartlarını sağlayanlar “Elektroteknik Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
 7. 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda oniki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak çalışanlara, talepleri halinde elektro-teknik zabiti yeterliği sınavsız düzenlenir.”

2. Elektro-teknik tayfası : olmak için müracaat edenlerden;

 1. Onsekiz yaşını bitirmiş ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
 2. Vardiyadan sorumlu makine sınıfı tayfa yeterliği oniki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya

  İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen yağcı eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olup, bu yeterlik ile altı aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,

  Askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az altı ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek, veya

  Elektrikçi veya elekronikçi yeterliği ile üç ay deniz hizmetine sahip olmak veya

  Endüstri meslek liseleri, çok programlı liseler, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liselerinin endüstriyel otomasyon teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarından mezun olup yağcı yeterliği alanlardan, yağcı yeterliği ile üç ay deniz hizmetine sahip olmak,

  şartlarından birisini sağlamak ve

 3. Sözleşmenin öngördüğü Kod A-III/7 eğitimini içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “elektro-teknik tayfası eğitimini” (15 gün) vermek üzere İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında tamamlamak,
 4. İdarenin öngördüğü “elektro-teknik tayfası sınavı”nda başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar “elektro-teknik tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
 5. 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda oniki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, elektrikçi veya elektronikçi olarak çalışanlara, elektro-teknik tayfası yeterliği sınavsız düzenlenir.


Tel:
+90 216 443 68 71
+90 216 495 29 55
Faks:
+90 216 495 31 19
Banka hesap bilgilerimiz için tıklayın.
Adres:
Mimar Sinan Mah. İsmail Dümbüllü Sokak no :3
ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tekil Ziyaretci Sayısı : 632256
© 2012 - Tüm Hakları Saklıdır