YASAL GEREKLİLİKLER-
01 OCAK 2011 İLE 01 OCAK 2013 ARASINDA

YÜRÜRLÜĞE GİREN KURAL DÜZELTİMLERİ

Konvansiyon : Genel
Bayrak : Tüm bayraklar
Gemi tipi : Tüm tipler

I – SOLAS Konvansiyonuna yapılan düzeltmeler

Özet kısmında kırmızıyla yazılan düzeltmeler eskiye şamildir(geriye dönük olarak da işler).

Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

 

 

 

 

 

 

Tüm gemilere uygulanabilen I.1-SOLAS gereği

 

SOLAS

II-1/3-5

01.01.2011

X

X

Hepsi

1 Ocak 2011 den itibaren tüm gemilerde asbestos içeren materyallerin inşası yasaktır.

MSC.282(86)

SOLAS

II-1/35-1

01.01.2011

X

X

Hepsi

Kural II-1/35-1 e; II-2/20.6.1.4 ve II-2/20.6.1.5 no’lu kurallara referans ve uyum ilave edildi(dreyn devrelerinin tıkanmasını önleyici tesisat)

MSC.282(86)

SOLAS

V/19

01.01.2011

X

X

Hepsi

Uygulanabilirliği tonaj ve inşa tarihine bağlı olarak, uluslararası sefer yapan gemilere ECDIS takılacaktır,
-1 Temmuz 2012 ve daha sonra inşa edilen 500 grt dan büyük yolcu gemileri;
-1 Temmuz 2012 ve daha sonra inşa edilen 3000 grt dan büyük tankerler;
-1 Temmuz 2013 ve daha sonra inşa edilen 10000 grt dan büyük, tankerler hariç, yük gemileri;
-1 Temmuz 2014 ve daha sonra inşa edilen, 3000 grt dan büyük ve 10000 grt dan küçük, tankerler hariç, yük gemileri;
-1 Temmuz 2012 den önce inşa edilen 500 grt dan büyük yolcu gemileri, en geç 1 Temmuz 2014 veya daha sonra olan ilk sörveyde;
-1 Temmuz 2012 den önce inşa edilen ve 3000 grt dan büyük olan tankerler, en geç 1 Temmuz 2015 veya daha sonra olan ilk sörveylerinde;
-50000gt dan büyük olan ve 1 Temmuz 2013 den önce inşa edilmiş olan tankerler hariç, yük gemileri en geç 1 Temmuz 2016 veya daha sonra gelen ilk sörveyde;
-20000gt dan büyük fakat 50000gt dan küçük olan ve 1 Temmuz 2013 ten önce inşa edilmiş olan tankerler hariç, yük gemileri en geç 1 Temmuz 2017 veya daha sonra gelen ilk sörveyde;
-10000gt dan büyük fakat 20000gt dan küçük olan ve 1 Temmuz 2013 ten önce inşa edilmiş olan tankerler hariç, yük gemileri en geç 1 Temmuz 2018 veya daha sonra gelen ilk sörveyde;

MSC.282(86)

SOLAS

V/19

01.01.2011

X

X

Hepsi

Gemilere aşağıdaki şekilde “Köprüüstü seyir vardiyası alarm sistemi (BNWAS)” takılacaktır:
-01 Temmuz 2011ve daha sonra inşa edilen, 150gt dan büyük yük gemileri ve her boyuttaki yolcu gemileri;
-01 Temmuz 2011 den önce inşa edilmiş olan her büyüklükteki yolcu gemileri en geç 01 Temmuz 2012 veya daha sonra gelen ilk sörveylerinde;
-01 Temmuz 2011 den önce inşa edilmiş ve 3000 gt dan büyük yük gemileri en geç 01 Temmuz 2012 den sonra gelen ilk sörveylerinde;
-01 Temmuz 2011 den önce inşa edilmiş ve 500 gt den büyük fakat 3000 gt den küçük olan yük gemileri en geç 01 Temmuz 2013 den sonraki ilk sörveylerinde;
-01 Temmuz 2011 den önce inşa edilmiş ve 150 gt den büyük fakat 500 gt den küçük olan yük gemileri en geç 01 Temmuz 2014 den sonraki ilk sörveylerinde.

MSC.282(86

SOLAS

V/18

01.01.2011

X

 

Hepsi

01 Ocak 2011 veya daha sonra takılan “Entegre Seyir Sistemleri(INS)” en az MSC.252(83) de belirtilen performans standartlarına uyumlu olmalıdır.

MSC.252(83)

 

 

 

 

 

 

Yük gemilerine uygulanabilen I.2-SOLAS gereği

 

SOLAS

II-1/3-10

01.01.2012

X

 

Dökmeci/petrol tankeri >150m

Paragraf 3-10 a, boyu 150 metreden uzun petrol tankerleri ve tek ana güverteli, yük mahallerinde top-side tankları ve hopper tankları bulunan dökmeciler için “Goal Based Standards” bölümü ilave edildi. (01 Temmuz 2016 veya daha sonra inşa kontratı yapılan veya teslimatı 01 Temmuz 2020 veya daha sonra olan cevher taşıyıcılar ve kombinasyon taşıyıcılar hariç)

MSC.290(87)

SOLAS

II-1/3-10

01.01.2012

X

 

Dökmeci/petrol tankeri >150m

Dökmeciler ve petrol tankerleri için uluslar arası amaç bazlı inşaat  standartları

MSC.287(87)

SOLAS

II-1/3-11

01.01.2012

X

 

Ham petrol tankerleri

Yeni regülasyon 3 – 11: “Ham petrol tankerlerinin yük taşıma tanklarının korozyona karşı korunması” : İnşaa kontratı 01 Ocak 2013 veya daha sonra yapılan veya teslimatı 01 Ocak 2016 veya daha sonra olan 5000 dwt dan büyük olan ham petrol tankerleri için.

MSC.291(87)

SOLAS

II-1/3-11

01.01.2012

X

 

Ham petrol tankerleri

Yeni ham petrol tankerlerinin inşaatı sırasında yük tanklarında  kullanılan koruyucu kaplamaların performans standartları.

MSC.288(87)

SOLAS

II-1/3-11

01.01.2012

X

 

Ham petrol tankerleri

Korozyona karşı kullanılan korumanın veya kaplama olmayan korozyona dayanıklı materyalin teknik gereklerinin minimum standartları.

MSC.289(87)

SOLAS

II-2/1.2.2

01.01.2012

 

X

Tanker

Regülasyon II-2/4.5.7.1 şimdi 01.Temmuz 2002 den önce inşa edilmiş olan gemiler için de geçerlidir.(Tankerlerde en az bir tane taşınabilir parlayıcı gaz konsantrasyonlarını ölçebilen bir ölçüm cihazı – yedekleri ve kalibrasyon yapılabilme olanaklarıyla birlikte)

MSC.291(87)

SOLAS

II-2/5.7

01.01.2012

X

 

Tanker > 20000dwt

Paragraf 5.7 kaldırıldı ve yerine yeni 5.7.3 ilave edildi: 01 Ocak 2012 veya daha sonra inşa edilen 20000 dwt den büyük olan tankerler sabit hidrokarbon gazı dedektör sistemiyle donatılacaktır. Bu sistem tüm balast tanklarındaki gaz konsantrasyonunu, yük tanklarına bitişik olan tüm çift cidar ve çift diplerdeki boş hacimler ve baş pik veya ambara bitişik herhangi bir tanktaki gaz konsantrasyonunu da ölçecek ve FSS Kodu gereklerine uygun olacaktır. Bu gibi yerleri Devamlı olarak çalışan inert gaz sistemiyle inertleme olanağına sahip olan tankerler bu sabit sistemden muaftırlar.

MSC.291(87)

 

 

 

 

 

 

Yolcu gemilerine uygulanabilen I.3 – SOLAS gereği

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

II– LSA Kodu ve FSS Koduna yapılan Düzeltme/Güncellemeler

Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

LSA Code

Chapter IV

01.01.2012

X

 

Hepsi

Katı ve şişebilir cansallarının insan taşıma kapasiteleri insan başına ortalama  ağırlık olarak 82.5 kg kullanılarak hesaplanacak.(eskisi 72 kg idi).

MSC.293(87)

FSS Kodunda düzeltmeler: Sadece düzeltmenin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra inşa edilen gemiler için geçerlidir.


Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

FSS Code

Chapter 10

01.01.2012

X

 

Hepsi

Düzeltilmiş Chapter-10: Duman dedektör sistemleri örnek alma – 01 Ocak 2012 den sonra inşa edilen gemiler için geçerlidir.

MSC.292(87)

FSS Code

Chapter 16

01.01.2012

X

 

Tanker

Yeni Chapter 12: SOLAS Ch.II-2 gereği istenen,   sabit hidrokarbon gazı dedeksiyon sistemlerinin spesifikasyonları.

MSC.292(87)

III – HSC Koduna yapılan düzeltmeler

Özet kısmında kırmızıyla yazılan düzeltmeler eskiye şamildir(geriye dönük olarak da işler).

Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

HSC Code

Chapter 7.17

01.01.2011

 

X

HSC

01 Temmuz 2002 ile 01 Ocak 2011 arasında inşa edilen ve paketli halde tehlikeli yük taşınması için düşünülen yük mahalleri bulunan tekneler 7.13.3 yeni tablo 7.17-3 e uyacaklardır.

MSC.271(85)

IV – MARPOL Konvansiyonuna yapılan düzeltmeler

Özet kısmında kırmızıyla yazılan düzeltmeler eskiye şamildir(geriye dönük olarak da işler).

Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

MARPOL  Annex I

Reg.1

01.01.2011

X

X

Hepsi

Oil residue(sludge), sludge tank, oily bilge water, oily bilge water holding tank için yeni tanımlar.

MEPC.187(59)

MARPOL  Annex I

Reg.12

01.01.2011

X

X

Hepsi

Yeni tanımlara göre, kullanılan kelimeler değişmiştir. Oil residue (Sludge): Sludge atımı için, sludge tankından emiş yapabilen özel olan bir pompayla donanmış olmalıdır. Bu pompanın çıkışı  bilge sistemine, oily bilge water holding tanklarına, oily water separatorlarına hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Eğer sludge holding tankının dreyni var ve manual olarak çalışan self-closing valfler ve sludge tank içindeki oturan suyun gözle  gözlemleme imkanı varsa, o zaman direkt olarak bir bilge water holding tankına – direkt olarak sintine sistemine bağlanmadan – bağlı olabilir.

MEPC.187(59)

MARPOL  Annex I

IOPP Certificate

01.01.2011

X

X

Hepsi

IOPP sertifikasının ilavesi olan bölüm-3 = Form A ve Form B  değişikliğe uğramıştır.

MEPC.187(59)

MARPOL  Annex I

Chapter 8

01.01.2011

X

X

STS operasyonu yapan,
Petrol tankeri>150gt

Yeni bölüm 8 : Denizde tankerler arası petrol yükü transfer edilirken denmiz kirliliğinin önlenmesi. O1 Nisan 2012 den sonra, 150gt den büyük olan ve denizde tankerler arası yağ transferi yapan tüm tankerler

MEPC.186(59)

MARPOL  Annex I

Reg.41,42

01.01.2011

X

X

STS operasyonu yapan,
Petrol tankeri>150gt

STS operasyonu yapan her bir tankerde STS operasyon planı bulunacaktır. En geç 01.Ocak.2011 veya daha sonrasında gelen ilk yıllık, ara veya yenileme sörveyinde bu plan hazırlanmış olacaktır. Her bir STS planı idare tarafından onaylanmalıdır.

MEPC.186(59)

MARPOL  Annex I

Chapter 9

01.08.2011

X

X

Hepsi

Yeni bölüm 9: Arktik sahada yağ kullanımı veya taşınması için özel gerekler ve kurallar.

MEPC.189(60)

MARPOL  Annex VI

Reg.13 & 14

01.082011

X

X

Hepsi

Reg.13 (Nox) ve Reg.14(Sox) amacı gereği “Kuzey Amerika Sahası” emisyon kontrol sahasıdır.

MEPC.190(60)

VI – Other Instruments


Konvansiyon

referans

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni gemi

Mevcut gemiler

Gemi tipi

Özet

Kaynak

IMSBC Code

 

01.01.2011

X

X

Hepsi

Yeni IMSBC Kodu eski BC Kodunun yerine geçmiştir.

MSC.268(85)

MSC.81(70)

Parts 1&2

01.01.2012

X

 

Hepsi

LSA testi = prototiplerin taşıma kapasitesi insan başına ortalama 82.5 kg ağırlıkla hesaplanacaktır.(eskisi 72kg idi).

MSC.295(87)

Assembly

A.1024(26)

01.01.2011

X

 

Kutuplarda çalışanlar

Kutupsal sularda çalışan gemiler için kılavuz (01 Ocak 2011 veya daha sonra inşa edilenler için). Bu kılavuzun kullanılması 01 Ocak 2011 den önce inşa edilmiş gemilere de tavsiye edilir.

A.1024(26)

BLU Code

 

01.01.2011

X

X

dökmeci

Dökme yüklerin güvenli yükleme ve boşaltılması Koduna yapılan düzeltme/güncellemeler. (Code of Practice for the safe Loading and Unloading of Bulk Cargoes)

MSC.304(87)

BWM

Section B
B-3.1.3

31.12.2011

X

 

2009 içersinde veya daha sonra inşa edilen ve balast kapasitesi 5000 m3 ten az olan gemiler

Ballast Water Treatment (D2)

 


Tel:
+90 216 443 68 71
+90 216 495 29 55
Faks:
+90 216 495 31 19
Banka hesap bilgilerimiz için tıklayın.
Adres:
Mimar Sinan Mah. İsmail Dümbüllü Sokak no :3
ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tekil Ziyaretci Sayısı : 632256
© 2012 - Tüm Hakları Saklıdır